VIDEO: Het Derde Verhaal

Posted in Geheimzinnige Wereld, Video en Film on 22 februari 2012 – 09:57
Post a comment

Auteur David Talbott vertelt dat de geschiedenis van de mensheid gezien kan worden via twee verhalen.Het eerste is het verhaal van de oude mythologie en van de hoog verheven goden die naar verluidt de wereld regeerden. Daarna kwam het verhaal van de wetenschap, voortgekomen uit een groeiend wantrouwen tegen de mythen en met een nieuwe nadruk op directe waarneming en rede. Maar ook een derde verhaal is mogelijk, volgens Talbott, maar het vereist een heroverweging van beide menselijke verhalen – die van de mythe en die van “vaste wetenschap” .

 

 


Tags: |
This entry was written by admin, filed under Geheimzinnige Wereld, Video en Film and tagged .
Bookmark the permalink or follow any comments here with the RSS feed for this post.
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*
Protected by WP Anti Spam