De Kogi-sjamanen verbreken de stilte

Posted in Groen Bewustzijn, Religie, Spiritualiteit on 4 april 2018 – 14:31
Post a comment

kogi sjamanen onder boom

Tot voor kort was er weinig bekend over de Kogi-indianen in Colombia. Op de vlucht voor de Spaanse veroveraars hadden eeuwen geleden diverse indianenstammen zich teruggetrokken in het onherbergzame gebied van de Sierra Nevada van Santa Marta, aan de noordelijke kust van Colombia. De meeste stammen van de Sierra-indianen onderhielden wel een of andere vorm van contact met de buitenwereld, maar de stam van de Kogi is pas eind vorige eeuw (1988)op eigen initiatief naar buiten getreden. De Kogi-sjamanen hadden daartoe besloten vanwege hun boodschap aan de rest van de wereld over de grootschalige verstoringen van de e cosystemen en de impicaties daarvan. In het eerste artikel hierover kun je de documentaires bekijken over dit proces van bewustwording dat de Kogi-sjamanen wereldwijd wilden opstarten. In het tweede artikel lees je over de kern van hun levensbeschouwing waarin de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën continu bewaakt moet worden. In dit derde deel gaan we dieper in op de rol van de Kogi-sjamanen en hun spirituele principes.

de wording van een Kogi-sjamaan

Een jonge baby wordt op grond van divinatie uitgekozen om Mama (sjamaan) te worden. Vanaf de leeftijd van zeven maanden wordt hij  grootgebracht in een donkere grot. Daar wordt hij verzorgd door zijn moeder en de andere Mama’s, allen mannen. Bij het licht van toortsen krijgt het jonge kind de eerste verhalen te horen over Aluna. De oorsprong van Alles was Duisternis en Vormloosheid en om later een Mama te worden is het belangrijk eerst de duisternis en vormloosheid te leren kennen.

jonge kogi-sjamaanNa negen jaar komt het kind weer terug in de wereld van daglicht, een tweede rituele geboorte. Daarna gaat de formele training nogmaals negen jaar verder. De Kogi-sjamanen zorgen voor het voortbestaan van de orale traditie, het doorgeven van de wijsheden en verhalen van de schepping door de Moeder. Het kind leert over de rituelen om de harmonie tussen Aluna en de wereld in stand te houden. Dit gebeurt door meditatie, visualisaties en schenkingen aan Moeder Aarde. De Mama’s doen deze schenkingen door op energetische punten in het landschap gouden voorwerpen, bollen katoen gevuld met intenties of schelpen van de oceaan te begraven. Op deze manier blijft de harmonie gewaarborgd in het ecosysteem.

De Kogi werken als een collectief bewustzijn en de Mama’s gebruiken vaak telepathie als communicatiemiddel onderling. Daarnaast treedt een Mama ook in contact met Aluna en de vele dimensies waaruit de Schepping bestaat. Door middel van astraal reizen zijn ze heel goed op de hoogte wat er elders in de wereld gebeurt, ondanks hun geisoleerde manier van leven.

de Oudere Broer en de Jongere Broer

Sierra Nevada van Santa Marta

Volgens de Kogi is alle leven heilig en iedereen heeft recht van bestaan. Ze zien zichzelf als beschermers van het leven en de natuur en daaruitvolgend moeten zijn ze verantwoordelijk voor de balans op de Aarde. De Sierra Nevada van Santa Marta beschouwen ze als het kloppende hart van de wereld, zowel materieel als spiritueel. Ze zien het gebied als microcosmos voor de macrocosmos van de rest van de planeet. De Mama’s noemen zich de Oudere Broers en de rest van de mensheid zijn de Jongere Broers (en Zussen). Dit is niet bedoeld als hiërarcische orde, want in een wereldbeeld van balans zoeken is er in de gelijkwaardigheid slechts diversiteit te benoemen. Dit is hun rol in het grote geheel en anderen vervullen een andere rol. Op dit moment moet de Oudere Broer de Jongere waarschuwen zodat ze samen de balans kunnen herstellen in de Natuur op Aarde.

er kan geen leven bestaan zonder voorafgaande intentie

vermiljoen kardinalenIn de kosmologie van de Kogi was er aanvankelijk eerst de Moeder als vormeloze duisternis vol bewustzijn. Dit bewustzijn creëerde via geconcentreerde gedachte en intentie negen werelden en dualiteiten, zoals dag en nacht, mannelijk en vrouwelijk of goed en slecht. Alles staat met alles in verbinding en wat er gebeurt in onze realiteit heeft directe weerslag op wat er in andere dimensies gebeurt. Elke vorm van leven is ooit in aanvang bedacht en gecreëerd in intentie.

In onze wereld moeten alle dualiteiten een plaats hebben om het kosmisch evenwicht in stand te houden. Het klinkt paradoxaal, maar het is het niet: In de visie van de Kogi is het begaan van een zonde zo nu en dan gerechtvaardigd om het goede in de wereld te handhaven. Het één bestaat bij de gratie van het ánder.

divinatie

“Divinatie is het lezen van tekens. Omdat alles wat er gebeurt een gebeurtenis in de wereld van Aluna is, weerspiegelt alles wat er gebeurt ook die wereld. Een vraag stellen is een handeling in Aluna, een daad van pure gedachte, en als die correct wordt gesteld, is het antwoord ervan onmiddellijk aanwezig, ook hier in de fysieke wereld. Divinatie is het mentale proces van het goed vormgeven van een vraag, en het zeer formele proces van het lezen van het antwoord. “

vertaald fragment uit het boek The Elder Brothers: A Lost South American People and their Wisdom, Alan Ereira, Random House, 1990

Het lezen van de tekens gebeurt dus door het uitlezen van de synchroniteiten in onze wereld. De Kogi nemen al hun beslissingen door divinatie. Hun vorm van divinatie is het lezen van patronen van bellen gevormd door holle kralen die in een kalebas vol water vallen. Ze hebben vier verschillende gekleurde kralen die worden gebruikt voor verschillende vragen. De kralen zijn hiervoor op rituele wijze gemaakt.

Een ander voorbeeld is dat een Kogi langs een hond kan lopen met een vlinder in de bek. Dit kan de Kogi doen beseffen dat zijn oom in een verderop gelegen dorp is overleden.

herstellen van de natuurlijke balans

Zoals al eerder gezegd, de taak van de Kogi-sjamanen is het bewaken van de balans tussen Aluna en de wereld. Hun visie hierop is verwant aan de Tao: handelen door non-actie. Het is actieve geweldloosheid, maar zeer zeker geen passiviteit. De Mama’s zetten de intenties, mediteren en visualiseren hun gewenste uitkomst voor het beschermen van de Natuur en de planeet. Ze verbraken hun stilte en verlieten hun geisoleerde manier van leven (een groot ‘offer’) om in het voetlicht van de Jongere Broer te treden. Met hun hoge concentratie proberen ze ook het collectieve bewustzijn van de Jongere Broer te beïnvloeden. Ze zien dit als een proces en verwachten geen directe ommeslag, maar tegelijkertijd accepteren ze geen stagnatie in dit cruciale proces, omdat anders al het leven op Aarde ten onder zal gaan.

Het is echter wel een boodschap van hoop. De Kogi’s denken niet dat het te laat is en dat we nog steeds de processen kunnen keren om Moeder Aarde en haar bewoners kunnen redden.

 Jasmin (

Dit is deel drie van een reeks artikelen over de Kogi indianen in Colombia. Lees ook:

Deel 1: De hoeders van de Wereld waarschuwen voor klimaatsverandering

Deel 2: Aluna – de spiritualiteit van de Moeder bij de Kogi indianen

Deel 4: De Kogi stappen het computertijdperk binnen


This entry was written by Jasmin, filed under Groen Bewustzijn, Religie, Spiritualiteit and tagged , , , , , , .
Bookmark the permalink or follow any comments here with the RSS feed for this post.
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*
Protected by WP Anti Spam