Bekijk je eigen topicsBekijk je eigen berichten

Zetelverdeling

Zetelverdeling

Berichtdoor jasmin » vr 14 sep 2012, 18:08

Er zijn altijd dingetjes die me niet helemaal duidelijk zijn. Vandaag begreep ik dat vanwege de reststemmen de PvdA een zetel kwijtraakte, en Groen Links er 1 bij kreeg. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe dat in zijn werk ging.

Officieel wordt dit verklaard:

Zetelverdeling
Hoe worden de zetels van de Tweede Kamer over de politieke partijen verdeeld?
Eerst wordt per stembureau geteld hoeveel stemmen op de kandidaten zijn uitgebracht. De stembureaus geven hun uitslag door aan het college van burgermeester en wethouders. Zij geven de verzamelde gegevens weer door aan het hoofdstembureau en vervolgens het centraal stembureau (CSB). Na het tellen van de stemmen worden de zetels door het CSB, oftewel de Kiesraad, over de verschillende politieke partijen verdeeld.

Wat is de kiesdeler?
Nadat alle stemmen zijn geteld, wordt de kiesdeler berekend. De kiesdeler is het aantal stemmen dat een partij nodig heeft om één zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. Hiervoor wordt het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal zetels (150). De kiesdeler bij de Tweede Kamerverkiezing bedraagt ongeveer 63.000. Als de kiesdeler eenmaal berekend is, worden de zetels verdeeld.

Wat is een restzetel en hoe wordt deze verdeeld?
Na de eerste zetelverdeling blijven er in het algemeen nog te verdelen zetels over, de zogenaamde restzetels. Deze worden verdeeld volgens het systeem van de grootste gemiddelden. Uiteindelijk worden zo alle zetels over de politieke partijen verdeeld.

Wat is een lijstverbinding?
Politieke partijen kunnen hun kansen op een restzetel vergroten door een lijstverbinding aan te gaan. Bij de verdeling van de restzetels worden de partijen die onderling hun kandidatenlijsten hebben verbonden als één partij beschouwd.

Wie van de deelnemende partijen binnen de lijstverbinding de extra restzetel(s) krijgt, is afhankelijk van de uitslag. Van de regeling wordt gebruikgemaakt door partijen die zich min of meer verwant met elkaar voelen. Of een politieke partij een lijstverbinding is aangegaan, kunt u vinden op kandidatenlijsten die uiterlijk 4 dagen voor de verkiezing huis aan huis worden verspreid.

Hoe worden de zetels van de Tweede Kamer over de kandidaten verdeeld?
Nadat de zetels door het Centraal Stembureau (CSB) over de partijen zijn verdeeld, wordt vastgesteld welke kandidaten zijn gekozen. Eerst wordt gekeken of er kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen. Voorkeurstemmen zijn stemmen die op een bepaalde kandidaat zijn uitgebracht. Om met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer te komen, heeft een kandidaat een aantal voorkeurstemmen nodig dat groter is dan 25% van de kiesdeler. Nadat kandidaten die met voorkeurstemmen zijn gekozen een zetel toebedeeld hebben gekregen, worden de overige nog te verdelen zetels aan de andere kandidaten toegewezen in de volgorde van de lijst.
http://www.verkiezingen2012.nl/veelgest ... lverdeling
Afbeelding
Avatar gebruiker
jasmin
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 14982
Geregistreerd: ma 24 okt 2011, 19:19

Delen op:

Delen op Facebook Facebook Delen op Twitter Twitter

Re: Zetelverdeling

Berichtdoor jasmin » vr 14 sep 2012, 18:17

Next:

Toewijzing zetels
De Kiesraad (centraal stembureau) verdeelt de zetels en restzetels over de lijsten. Het aantal zetels dat direct aan een lijst wordt toegekend, is gelijk aan het aantal keren dat de kiesdeler is gehaald.
Hierbij worden alle door één partij ingeleverde lijsten en alle lijsten in een lijstcombinatie als één lijst beschouwd.

Restzetels
Na de eerste toedeling van de zetels aan de partijen blijven meestal nog zetels over. Deze restzetels worden verdeeld volgens het 'systeem van de grootste gemiddelden'.

Systeem van grootste gemiddelden
Eerst wordt berekend hoeveel stemmen per zetel op een bepaalde partij zouden zijn uitgebracht, als die partij één zetel extra zou krijgen;
de uitkomsten van deze berekening zijn de gemiddelden; zij worden naar grootte gerangschikt;
de eerste restzetel gaat naar de partij met het grootste gemiddelde. Voor deze partij wordt opnieuw berekend wat het gemiddelde nu is, uitgaande van het aantal volle zetels, de toegewezen restzetels en één extra zetel;
als er nog een restzetel te verdelen is, wordt deze wederom toegewezen aan de partij met het grootste gemiddelde;
deze procedure wordt zo nodig herhaald, totdat alle restzetels verdeeld zijn.

Als partijen gelijke aantallen stemmen behalen, en er niet voldoende restzetels zijn voor eventuele toekenning ervan aan deze partijen, wordt geloot welke partij de restzetel krijgt.

Lijstencombinatie
In geval van een lijstencombinatie, wordt eerst berekend of de partijen die aan die combinatie deelnemen ook afzonderlijk een zetel zouden hebben behaald. Is dit niet het geval, dan wordt voor de berekening van de uitslag gedaan alsof die partijen niet deelnemen aan de betreffende lijstencombinatie. Als daardoor minder dan twee partijen overblijven in een lijstencombinatie, dan wordt die lijstencombinatie uiteraard buiten beschouwing gelaten.

Bijzondere situaties: volstrekte meerderheid en lijstuitputting
Als een partij of lijstencombinatie meer dan de helft van de stemmen heeft (dus een 'volstrekte meerderheid') maar niet meer dan de helft van de zetels, dan krijgt deze een (rest)zetel extra.
Heeft een partij niet voldoende kandidaten beschikbaar om de haar toegewezen zetels te bezetten, dan gaan deze 'overtollige' zetels over op andere partijen.

Bij verschillende lijsten (lijstencombinatie en lijstengroepen)
Als zetels aan een lijstencombinatie van verschillende partijen zijn toegekend, worden eerst de zetels verdeeld over de partijen die aan de combinatie deelnemen. Ook hierbij wordt eenzelfde methode toegepast als bij de verdeling van de zetels over partijen. De berekening geschiedt aan de hand van de zogenoemde combinatiekiesdeler;

voor de restzetelverdeling wordt het systeem van de grootste overschotten gehanteerd;
daarna worden, als de deelnemende partijen in verschillende kieskringen verschillende lijsten hebben ingediend (een lijstengroep), de zetels nog verdeeld over de lijsten van de desbetreffende partijen. Hier wordt gewerkt met een zogenaamde groepskiesdeler;
voor de verdeling van restzetels wordt het stelsel van de grootste overschotten gehanteerd.

Systeem van grootste overschotten
Eerst wordt berekend hoeveel stemmen een partij overhoudt na de eerste toekenning van de zetels. Daartoe wordt het aantal direct toegekende zetels vermenigvuldigd met de kiesdeler. Dit aantal wordt afgetrokken van het aantal behaalde stemmen. Het resultaat is het 'overschot';
de restzetels worden verdeeld in volgorde van de grootste overschotten, waarbij iedere partij maar één restzetel toegewezen kan krijgen. Voor de toekenning komen alleen partijen in aanmerking die ten minste 75% van de kiesdeler hebben behaald;

als er daarna nog restzetels te verdelen zijn, gebeurt dit volgens het systeem van de grootste gemiddelden. In dat geval geldt de drempel van 75% van de kiesdeler niet. Ook bij deze verdeling mag iedere partij maar één restzetel krijgen. Als partijen gelijke aantallen stemmen behalen, en er niet voldoende restzetels zijn voor eventuele toekenning ervan aan deze partijen, wordt geloot welke partij de restzetel krijgt.
http://www.kiesraad.nl/artikel/item-tk- ... ing-zetels

Afbeelding
Avatar gebruiker
jasmin
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 14982
Geregistreerd: ma 24 okt 2011, 19:19

Re: Zetelverdeling

Berichtdoor jasmin » vr 14 sep 2012, 18:24

Aangezien ik het niet zo goed snap, zoek ik verder...

Grootste gemiddelden [NL] - Hoofdinhoud

Het systeem van grootste gemiddelden is een manier om de toekenning van een restzetel na verkiezingen te bepalen. In dit systeem wordt berekend hoeveel stemmen een partij gemiddeld heeft ontvangen per zetel die zij krijgt toegewezen. De partij met het hoogste gemiddelde krijgt er een restzetel bij. Een alternatief systeem is dat van de grootste overschotten.
Het systeem van grootste gemiddelden wordt gebruikt bij verkiezingen voor volksvertegenwoordigingen met meer dan negentien leden. Dat zijn de Eerste i en Tweede Kamer i, het Europees Parlement i, provinciale staten i en een groot deel van de gemeenteraden i.
De berekening werkt als volgt. Het totaal aantal stemmen dat op een partij is uitgebracht wordt gedeelt op het door die partij behaalde aantal zetels op basis van de kiesdeler i plus één extra zetel. Uit die berekening komt het gemiddelde. De partij met het grootste gemiddelde krijgt de restzetel.
Een Rekenvoorbeeld:
Stel er zijn in totaal 100 zetels te verdelen.
-
Het CDA krijgt 200.000 stemmen
-
De PvdA krijgt 150.000 stemmen
-
De VVD krijgt 50.000 stemmen
-
De kiesdeler ligt dan op 4.000 stemmen.
Volgens de kiesdeler zou het CDA 50 zetels krijgen, de PvdA 37 en de VVD 12 zetels. Er moet dus nog 1 zetel worden verdeeld.
-
Het CDA heeft een gemiddelde van 200.000 / (50+1) = 3921,57
-
De PvdA heeft een gemiddelde van 150.000 / (37+1) = 3947,37
-
De VVD heeft een gemiddelde van 50.000 / (12 +1) = 3846,15
De PvdA krijgt de restzetel omdat deze partij gemiddeld de meeste stemmen per zetel heeft gekregen.
Nadat bij verkiezingen aan partijen even zoveel zetels zijn toegewezen als het aantal malen dat zij de kiesdeler hebben gehaald, kan het zijn dat er nog restzetels te verdelen zijn. Voor volksvertegenwoordigingen die meer dan negentien leden tellen (Eerste en Tweede kamer, Europees Parlement, provinciale staten en grote gemeenteraden) gebeurt de verdeling van restzetels volgens het systeem van de grootste gemiddelden.
Voor iedere partij wordt bij het behaalde aantal zetels op basis van de kiesdeler één extra zetel opgeteld. Het aantal op een partij uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het totale aantal extra zetels. Uit die berekening komt het gemiddelde. De partij met het grootste gemiddelde krijgt de restzetel. De berekening wordt herhaald tot alle restzetels zijn toegewezen.
http://www.denederlandsegrondwet.nl/935 ... d1ivwcdjyt
Afbeelding
Avatar gebruiker
jasmin
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 14982
Geregistreerd: ma 24 okt 2011, 19:19

Re: Zetelverdeling

Berichtdoor jasmin » vr 14 sep 2012, 18:34

Met diep nadenken, begrijp ik dat de restzetel naar de partij gaat die procentueel het dichtst bij een volgende zetel zal. Klinkt eerlijk. Ik dacht altijd dat het naar de grootste partij doorgesluisd werd.

Is er iemand die me kan uitleggen waarom de PvdA er dan 1 kwijtraakte na de definitieve berekeningen??
Afbeelding
Avatar gebruiker
jasmin
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 14982
Geregistreerd: ma 24 okt 2011, 19:19

Re: Zetelverdeling

Berichtdoor Paul » vr 14 sep 2012, 19:21

Het begint als volgt, PvdA, SP en GR L hadden een lijstverbinding met elkaar, men begint dus deze lijst als 1 lijst te zien deze ENE lijst kent men het aantal \zetels toe waar ze recht op hebben volgens het aantal uitgebrachte stemmen, daarna pas verdeelt men de zetels per partij op ook weer naar het principe van het aantal uitgebrachte stemmen per partij...

Voorbeeld op deze lijst zijn uitgebracht zeg 15000 stemmen per 1000 stemmen krijgt men een zetel dat betekent dat deze verbinding dus 15 zetels zal krijgen...

Hierna kijkt men hoeveel stemmen er per partij uitgebracht zijn voor PvdA 8000 stemmen SP 6000 GL 1000 dan is het makkelijk 8,6,1 zetel...

Nu kan het anders worden als PvdA bijvoorbeeld 7500 stemmen krijgt Sp 6000 en GL 1500 dan moet men gaan rekenen PvdA krijgt er dan zeker 7, SP 6 en GL 1, dan blijft er dus 1 zetel over waar van je zou denken dat PvdA en GL evenveel recht hebben, rekenen ze naar uitgebrachte stemmen komen ze er niet uit want ook dan hebben ze evenveel recht namelijk ieder 500 stemmen, dan komt de volgende berekening in beeld ...

PvdA 7+1 zetel is 8...7500 stemmen :8= 937 stemmen per zetel ongeveer

GL 1+1 zetel is 2 ....1500stemmen:2=750 stemmen per zetel

PvdA krijgt nu de restzetel omdat die per zetel de meeste stemmen heeft gehaald, het kan dus zelfs zo zijn dat GL in dit voorbeeld niet 1500 stemmen haalt maar zeg 1700 en toch niet de restzetel krijgt... Immers 1700:2=850 dit is nog altijd minder dan het aantal van de PvdA per zetel...

Zo zit het volgens mij zo ongeveer...
IK BEN


De perfecte imperfectie
Avatar gebruiker
Paul
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 4717
Geregistreerd: wo 11 apr 2012, 10:01

Re: Zetelverdeling

Berichtdoor jasmin » vr 14 sep 2012, 20:47

Nou, ik begrijp er inmiddels alleen maar minder van. Ten eerste was ik niet op de hoogte van die lijstverbinding tussen PvdA, SP en Groen Links.
Ten tweede: de PvdA is een zetel kwijtgeraakt na de definitieve berekening, en die ging naar GL.
In de voorlopige berekening hadden ze kennelijk de kiesdrempel gehaald 39 zetels... en een kiesdrempel wordt toch maar eenmalig na een verkiezingsuitslag vastgesteld?? Die is toch niet veranderlijk?


Of...

de kneep zou kunnen zitten in die laatste procent van de stemmen die nog verwerkt moest worden.... dat zou natuurlijk kunnen...

Die laatste procent stemmen die later kwamen (overzeese gebieden etc.), en dat de definitieve kiesdrempel net de andere kant op kantelde...
Afbeelding
Avatar gebruiker
jasmin
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 14982
Geregistreerd: ma 24 okt 2011, 19:19

Re: Zetelverdeling

Berichtdoor Paul » za 15 sep 2012, 09:39

Justum, het OF verhaal, die laatste stemmen lieten de restzetel net nog naar GL gaan...
IK BEN


De perfecte imperfectie
Avatar gebruiker
Paul
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 4717
Geregistreerd: wo 11 apr 2012, 10:01

Re: Zetelverdeling

Berichtdoor Yvonne » zo 16 sep 2012, 09:52

Troost je Jasmin, in mijn 65 jarig leven heb ik dat nooit begrepen, maar mij er ook nooit echt in verdiept :grin: en nog steeds snap ik er geen jota van, hoe goed Paul het ook uitlegt.
De moeilijkste mensen zijn je grootste leraren

Afbeelding
Avatar gebruiker
Yvonne
moeder van TFC
moeder van TFC
 
Berichten: 16498
Geregistreerd: wo 21 sep 2011, 10:14
Woonplaats: Vlissingen

Re: Zetelverdeling

Berichtdoor Paul » zo 16 sep 2012, 09:57

De rest zetel gaat naar de partij die PER zetel de meeste stemmen heeft uit die bepaalde lijstverbinding, mits die verbinding een zetel te verdelen heeft natuurlijk...
IK BEN


De perfecte imperfectie
Avatar gebruiker
Paul
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 4717
Geregistreerd: wo 11 apr 2012, 10:01

Re: Zetelverdeling

Berichtdoor jasmin » zo 16 sep 2012, 13:48

Ik snap hem wel ondertussen. :heart49 :heart49


Als je hem snapt is het wel logisch... tenminste... het is een keuze van verdelen...

er zijn ook andere keuzes mogelijk van verdelen...
Afbeelding
Avatar gebruiker
jasmin
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 14982
Geregistreerd: ma 24 okt 2011, 19:19

Volgende

Keer terug naar Politiek

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast