Bekijk je eigen topicsBekijk je eigen berichten

Omraam Michael Aivanhov

Re: Omraam Michael Aivanhov

Berichtdoor Blauwewolk » wo 20 maart 2019, 14:26

agtekst van woensdag 20 maart 2019

"In de loop van een jaar gaat de zon door vier kardinale punten: 21 maart, de lente-evening; 21 juni, de zomerzonnewende; 21 september, de herfst-evening; 21 december, de winterzonnewende. Dit zijn vier momenten waarop grote energiestromen in de natuur voorkomen die alle levensvormen beïnvloeden.
Op de dierenriem begint de lente met ram, een vuurteken; de zomer met kreeft, een waterteken; de herfst met weegschaal, een luchtteken; en de winter met steenbok, een aardeteken. Zo is de aanvang van elk seizoen verbonden met één van de vier elementen. Over elk element regeren machtige entiteiten die een schare van dienaars onder hun bevel hebben, belast met het verdelen van de nieuwe energiestromen over het oppervlak van de planeet. Want het universum is geen machine, en de bewegingen die het bezielen worden niet op mechanische wijze geactiveerd: elke verandering wordt voortgebracht door het werk van levende wezens, onzichtbaar voor ons, die als specifieke taak hebben te zorgen voor de stenen, of voor de planten, of voor de dieren, of voor de mensen."

Omraam Mikhael Aivanhov

Jijzelf bent licht .je hoeft alleen maar naar binnen te kijken .
Avatar gebruiker
Blauwewolk
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 17483
Geregistreerd: ma 17 okt 2011, 15:34

Delen op:

Delen op Facebook Facebook Delen op Twitter Twitter

Re: Omraam Michael Aivanhov

Berichtdoor Blauwewolk » do 21 maart 2019, 12:19

Dagtekst van donderdag 21 maart 2019

"Elk jaar, als de lente terugkomt en de warmte en het licht toenemen, beginnen alle zaden in de grond te ontkiemen en te groeien. Dit is het moment voor ons om te denken aan alle zaadjes die in ons begraven liggen: ook zij zijn klaar om te ontkiemen en te groeien door het licht en de warmte van de zon, van de spirituele zon waarvan de ster die we elke ochtend zien opkomen aan de horizon slechts een verre afspiegeling is. Als we leren om ons op haar te concentreren, worden we verbonden met de spirituele zon die de zaadjes tot leven zal wekken die door de Schepper in ons werden geplant.
Elke ochtend, als we ons bewust naar de zon richten, worden we de bewerkers van onze eigen akker. De kleine scheuten, de kwaliteiten en deugden van onze goddelijke Vader hebben water nodig. De zon stuurt haar licht en haar warmte, maar kan de planten niet begieten. Wij zijn het die hen moeten besproeien met water dat in ons zit: onze liefde en onze dankbaarheid. Elke vooruitgang die we bij dit werk maken, wordt in ons ingeschreven en we zullen de voordelen ervan ons ganse leven ervaren en zelfs nadien, in onze toekomstige levens."

Omraam Mikhael Aivanhov

Jijzelf bent licht .je hoeft alleen maar naar binnen te kijken .
Avatar gebruiker
Blauwewolk
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 17483
Geregistreerd: ma 17 okt 2011, 15:34

Re: Omraam Michael Aivanhov

Berichtdoor Blauwewolk » vr 22 maart 2019, 11:22

Dagtekst van vrijdag 22 maart 2019

"God wacht tot al zijn schepselen naar Hem terugkeren, en zelfs degenen die opstandige engelen werden genoemd, werden niet definitief verworpen. God heeft hun gezegd: 'Jullie hebben ervoor gekozen om van me weg te gaan? Mij best, jullie waren daar vrij in. Maar de dag dat jullie genoeg hebben geleden door in duisternis en beperking te leven, kom dan terug, ik zal jullie ontvangen.” Kijk, dat is de liefde van God. Hij weigert nooit de zondaars te verwelkomen die naar Hem willen terugkeren.
Men moet niet geloven dat de opstandige engelen gelukkig zijn om ver van God te leven, zij lijden daaronder. Het is hun hoogmoed die hen belet om hun fout te erkennen, maar de deur blijft voor hen open. Als ze berouw zullen tonen en stoppen met mensen schade te willen toebrengen, zullen ze de plaats terugvinden die ze verloren hebben, en hun leider, Lucifer, zal dan weer de aartsengel van het licht worden."

Omraam Mikhael Aivanhov

Jijzelf bent licht .je hoeft alleen maar naar binnen te kijken .
Avatar gebruiker
Blauwewolk
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 17483
Geregistreerd: ma 17 okt 2011, 15:34

Re: Omraam Michael Aivanhov

Berichtdoor Blauwewolk » za 23 maart 2019, 11:54

Dagtekst van zaterdag 23 maart 2019

"Hoeveel asceten en mystici hebben zich niet een leven van ontberingen opgelegd onder het mom dat het fysieke lichaam het graf van de geest is! Nee, maar het hangt wel alleen van de mens af om zijn geest niet te laten verstikken door zijn lichaam. Daartoe moet hij zijn lichaam ten dienste stellen van zijn geest, omdat het lichaam en de geest samen een werk te doen hebben.
De geest en het lichaam, dat zijn ook de hemel en de aarde, en in het "Onze Vader", benadrukte Jezus de relatie die er tussen hen moet bestaan:
"Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd (door de mensen) Uw koninkrijk kome (zich bij hen vestigen) Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel".
De wil van God doen bestaat erin om een verbinding te maken tussen de aarde en de hemel, zodat de orde, de harmonie en het licht die boven heersen, afdalen en zich hier beneden manifesteren, dat wil zeggen ook in ons. Want het is nutteloos te hopen dat ze zich in de wereld vestigen, als niet elke mens de moeite doet om ze eerst in zichzelf te doen afdalen."

Omraam Mikhael Aivanhov

Jijzelf bent licht .je hoeft alleen maar naar binnen te kijken .
Avatar gebruiker
Blauwewolk
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 17483
Geregistreerd: ma 17 okt 2011, 15:34

Re: Omraam Michael Aivanhov

Berichtdoor Blauwewolk » zo 24 maart 2019, 11:37

Dagtekst van zondag 24 maart 2019

"Er is een woord dat de Schepper verenigt met de schepping, een woord dat ook alle schepselen met elkaar verenigt, het woord 'leven'. Het leven is die kwintessens die God in het begin aan Zichzelf heeft onttrokken om het universum en de schepselen die het bevolken, te creëren.
De schepselen en dit universum bestaan uit het leven van God. Wanneer sommigen beweren dat ze, om te geloven in een Schepper, wachten op een bewijs van zijn bestaan, vraagt men zich toch af hoe ze in die mate tot verblinding en bewustzijnsvernauwing zijn gekomen. Het leven dat ze ervaren, dat ze in zichzelf en om zich heen voelen, waar denken ze dat het vandaan komt? Als ze zouden aanvaarden om te mediteren over het leven, over de oneindigheid van de uitingen ervan, zullen ze geen bewijs van het bestaan van God meer nodig hebben. Al naargelang ze het mysterie van het leven zullen ontrafelen, zullen ze het mysterie van de Godheid doorgronden, want het leven is ook een mysterie dat niemand werkelijk kan uitleggen."

Omraam Mikhael Aivanhov

Jijzelf bent licht .je hoeft alleen maar naar binnen te kijken .
Avatar gebruiker
Blauwewolk
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 17483
Geregistreerd: ma 17 okt 2011, 15:34

Re: Omraam Michael Aivanhov

Berichtdoor Blauwewolk » ma 25 maart 2019, 12:09

Dagtekst van maandag 25 maart 2019

"Hoeveel discipelen verwachten niet van hun Meester dat hij hen zou onthullen hoe ze helderzienden, alchemisten, kabbalisten, magiërs, enz. kunnen worden! Ze realiseren zich niet dat dit soort wensen geen enkel nut hebben en zelfs schadelijk voor hen kunnen zijn. Het is een zeer slechte neiging bij de leerlingen van een inwijdingsonderricht, om te willen beginnen met wat pas op het einde dient te gebeuren: het verwerven van occulte kennis en vermogens. Ze weten nog niets over de psychische en spirituele werelden, ze hebben zich niet gezuiverd, maar ze zijn erop uit om de grootste geheimen van de Inwijding te ontvangen. Deze grote geheimen zullen hen verpletteren want ze zullen die niet kunnen verdragen. Maar dat zien ze niet en ze willen het ook niet zien.
Het volstaat niet om zomaar te worden aangetrokken door bepaalde aspecten van de occulte wetenschappen. Alle echte meesters zullen je dat zeggen. Maar de dag dat ze zien dat je er klaar voor bent, zijn zij het die de sluier doen vallen en alles wat je wilde weten is dan voor jou beschikbaar."

Omraam Mikhael Aivanhov


Jijzelf bent licht .je hoeft alleen maar naar binnen te kijken .
Avatar gebruiker
Blauwewolk
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 17483
Geregistreerd: ma 17 okt 2011, 15:34

Re: Omraam Michael Aivanhov

Berichtdoor Blauwewolk » di 26 maart 2019, 12:06

Dagtekst van dinsdag 26 maart 2019

"Mensen hebben de gewoonte om kwaad met kwaad te vergelden en haat met haat, maar deze oude opvatting heeft nooit goede resultaten gegeven. Hoe vaak is het er, toen je probeerde je te ontdoen van een vijand, niet op uitgedraaid dat je er eigenlijk mee verbonden raakte! Want als je iemand haat, is het precies alsof je van hem zou houden. We beelden ons in dat haat banden verbreekt ... Integendeel, ze schept banden die even sterk en taai zijn als de liefde. Alleen zijn deze banden uiteraard anders: de liefde brengt bepaalde dingen voort, en de haat brengt er andere teweeg, maar net zo zeker en sterk als de liefde.
Het is door het goede dat we ons verzetten tegen het kwade, het is door de liefde dat we ons verzetten tegen de haat. En uiteindelijk wordt het kwaad altijd verslagen, want God heeft het kwaad de onsterfelijkheid geweigerd. Elk woord, elke daad van haat kan worden vergeleken met een steen die in de lucht wordt gegooid: naarmate de tijd verstrijkt, heeft die steeds minder kracht om hoger te geraken. Daarentegen kan een goed woord, een vriendelijk gebaar, worden vergeleken met een steen die van een toren wordt gegooid: gaandeweg groeit zijn snelheid en zijn kracht. Dit is het geheim van het goede: zelfs al is het zwak in het begin, aan het einde is het oppermachtig en triomfeert het."

Omraam Mikhael Aivanhov

Jijzelf bent licht .je hoeft alleen maar naar binnen te kijken .
Avatar gebruiker
Blauwewolk
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 17483
Geregistreerd: ma 17 okt 2011, 15:34

Re: Omraam Michael Aivanhov

Berichtdoor Blauwewolk » wo 27 maart 2019, 12:05

Dagtekst van woensdag 27 maart 2019

"Bloed wordt altijd geassocieerd met de idee van het leven, het is er zelfs een van de sterkste symbolen van. Zolang het door het lichaam stroomt, wordt het bloed beschermd als in een gesloten vat. Maar zodra het om welke reden dan ook naar buiten vloeit, verdampt het zoals elke vloeistof, dat wil zeggen dat de etherische deeltjes die er zich van losmaken in de atmosfeer verspreid worden. En aangezien deze deeltjes iets van de elementen hebben behouden die maken dat het bloed drager is van het leven, dienen ze als voedsel voor onzichtbare entiteiten.
Er gaat niets verloren in het universum: er zijn altijd goedaardige of kwaadaardige schepselen die zich komen voeden met het leven dat van een paar druppels bloed uitgaat. Daarom, als je bloed verliest, probeer het niet te laten opdrogen of je er zomaar van te ontdoen, voordat je het in gedachten aan een heilzaam doel hebt opgedragen. Door het hieraan op te dragen, verjaag je de duistere entiteiten van het astrale gebied die altijd proberen om zich te voeden met de emanaties van het bloed om zich ermee te versterken, en trek je in de plaats daarvan heilzame entiteiten aan."

Omraam Mikhael Aivanhov

Jijzelf bent licht .je hoeft alleen maar naar binnen te kijken .
Avatar gebruiker
Blauwewolk
ArchAngel
ArchAngel
 
Berichten: 17483
Geregistreerd: ma 17 okt 2011, 15:34

Vorige

Keer terug naar Spirituele artikelen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast