Time for change

Spiritueel & Bewustmakend nieuws

Geef voeding aan vrede

Posted by Angelique on december - 4 - 2013

In de wereld van de politiek, het onderwijs, de religie, de spiritualiteit en de economie, een golfbeweging voor. In de jaren zeventig en tachtig was er sprake van een grote belangstelling voor de ontwikkeling van het individu. En in de jaren negentig verdween het individu naar de achtergrond om plaats te maken voor het grote geheel. Steeds meer mensen zijn er naar gaan verlangen om deel uit te maken van één groot zingevend geheel. Men wilde één zijn met de kosmos. Spiritueel gezien is het zeer wel te begrijpen dat een mens verlangt naar eenheid en heelheid, als je het gevoel hebt gekend om afgesneden te leven van de bron des levens.

De boeken van oosterse leraren – die de mens beschreven als een waterdruppel in de grote oceaan der kosmische eenheid – vlogen als zoete broodjes over de toonbank. En net op het moment dat de moderne mens dreigde op te gaan in de oceaan van mededogen, brak de tijd van het individualisme aan, die weer aandacht vroeg voor de unieke, persoonlijke ontwikkeling van de aardeling. De term individualisme verwijst eigenlijk naar de eenheid tussen de mens en de hem omringende wereld. Gek genoeg is het een term geworden voor de egoïstische zelfzucht van de mens.

Nu was er eens een yogi die alleen maar gewend was om het voedsel van de armen te eten. Hij at alleen maar rijst. Woonde in een klein huisje. Zijn buurman had een grote woning en genoot van de maaltijden die hem werden geschonken door een vorst die bekend stond om zijn uitbuitingspraktijken. De buurman zei tegen de yogi: ‘Als jij nou eens zou leren om onderdanig te zijn aan de vorst. Praat hem naar de mond en je hoeft geen rijst meer te eten”. Waarop de yogi antwoordde: ‘Als jij het niet erg zou vinden om rijst te eten, hoefde jij je niet onderdanig op te stellen aan de vorst’.

Het verhaal van de yogi laat zien hoe mensen gemanipuleerd kunnen worden met een beroep op de macht. In dit geval de macht van de vorst. Maar daar had net zo goed een ander woord kunnen staan. Je kunt het woord Vorst vervangen door Het Grote Geheel (Het Algemeen Belang, de Mondiale Economie, de Kosmische Ordening, de Goddelijke Realiteit) en je ziet hetzelfde mechanisme. Vertel mensen dat er een groter geheel gediend wordt dan Mijn Particuliere Levensdoel (MLP) en je kunt ze manipuleren.

Ethiek gaat over belangenafweging. Zo valt ethiek te definiëren als het geheel van normen en waarden die nodig zijn voor de groep om te overleven. Ethiek zet lijnen uit voor de toekomst in een zinvolle belangenafweging tussen Mijn Particuliere Levensdoel en het Grote Geheel. Wie het grote geheel vergeet laat zich vaak misleiden door de eigen inhaligheid. Er is een zeer gezond eigen-belang dat we als mensen nodig hebben om te overleven. Maar wie alleen maar het eigen-belang op de voorgrond zet ten koste van de samenleving mist eveneens het wezenlijke levensdoel.

In veel discussies wordt een oneigenlijk gebruik gemaakt van schijntegenstellingen tussen het grote geheel en het privé-belang. En als je erg handig bent als politicus gooi je er ook nog even een partijbelangetje of een groepsbelangetje tussen door. Of niet te vergeten het landsbelang: als je dat woord in de mond durft te nemen ben je een held. Er zijn politici die heel handig weten in te spelen op de angst van de burger voor de toekomst: zonder Het Grote Geheel (HGG) gaan we het niet redden.

Wat ethiek onderscheidt van ‘ordinaire’ belangenbehartiging is dat er in de ethiek gewogen kan worden. Er kunnen verschillende belangen naast elkaar bestaan. Zoals gezegd gaat het in de ethiek om de gulden middenweg tussen het grotere geheel en het particuliere levensdoel. De hindoe-traditie gebruikt het woord dharma voor een levensweg waarbij beide op elkaar afgestemd zijn. Geef Het Grote Geheel wat deze nodig heeft, maar zorg vooral voor vrede, recht, rechtvaardigheid en duurzaamheid. En niet te vergeten: geef de arme wat deze nodig heeft aan voedsel. Misschien wel in omgekeerde volgorde: door voedsel te geven aan de meest kwetsbare mensen in de samenleving geef je voeding een rechtvaardigheid en duurzaamheid.

 Door Rinus van Warven

Categories: Alles

Comments are closed.

  • Twitter

Search Site