Time for change

Spiritueel & Bewustmakend nieuws

INDIGOS zijn heel speciaal

Posted by Angelique on augustus - 7 - 2012

INDIGOS zijn heel speciaal

Indigos hebben de SQ Spirituele kennis op het internet gezet. De waarheid was overschaduwd toch zijn de onwaarheden op het Internet gezet, onwaarheden zitten IN ons onder-bewustzijn. Indigos zijn Overzielen, Baby Bomers, Licht werkers en Walk-ins, kwamen massaal de Aarde helpen. Ze hadden een aards lichaam nodig over hun spirituele LICHT lichaam, dit verliep niet soepel.

Indigos hebben een Overziel – Bewustzijn = een hoog spiritueel waarheidsgehalte. Indigos zijn op Aarde om te helpen, onze spirituele Hoge ZELF zit in ons zielenhart en kon niet helpen in die lage 3de + 4de EGO Dimensies, ons hart was geblokkeerd. Entiteiten zijn onbegrepen, het zijn Licht werkers die de negatieve astrale AURA reinigen, die ons bloed vervuilt en ons ziek maakt en pijnen geeft. Natuurlijke Evolutie hoort bij het leven, zuivert die negatieve astrale AURA. Wij zijn spiritueel gecreëerd, daarom hebben wij die spirituele waarheid nodig. Technische IQ Indigos startten de WWW Internet Communicatie = KEEL = de indigokleur.

Indigos hebben de SQ Spirituele kennis op het internet gezet. De waarheid was overschaduwd toch zijn de onwaarheden op het Internet gezet, onwaarheden zitten IN ons onder-bewustzijn. Indigos zijn Overzielen, Baby Bomers, Licht werkers en Walk-ins, kwamen massaal de Aarde helpen. Ze hadden een aards lichaam nodig over hun spirituele LICHT lichaam, dit verliep niet soepel. ’’Sommige mannen kregen een vrouwelijk aards lichaam over hun Licht lichaam en sommige vrouwen kregen een mannelijk aards lichaam. EIS je eigen natuurlijke spirituele individuele vrije WILL terug.

Iedereen heeft een ZIEL = androgeen = man/vrouw energie, EGO = androgeen als YIN + YANG in balans zijn dan activeert ons spiritual Lichtlichaam op Aarde. Het laatste stukje van de puzzel = de SQ authentiek spirituele waarheid = GELOOF van onze Creator. Reïncarnatie stopt omdat wij bevrijdt zijn van die negatieve AURA was SQ spirituele onwetendheid. Dank aan de ’Indigos’ Overzielen en Familie van het LIGHT, de SQ spirituele Wereld waarheid gaan wij herinneren op Aarde met ons Spiritueel SQ verstand + 10 lichtzintuigen. Onze spirituele HOGE ZELF kan ons helpen = onze ‘’levensbegeleider’’ dan zijn wij niet meer alleen.

Die astral negatieve AURA zat in die ‘’2 strand schaduw DNA” = Wereld karma die we moesten reinigen. Daarom was ons 10delig DNA waarheid systeem over schaduwt. We gaan NU door een inner transformatie proces, EVOLUTIE hoort bij het leven, evolutie zit IN ons spirituele Zielenhart. Accepteer DE spirituele waarheid = van onze SCHEPPER = beschermd met de spirituele heilige waarheid Geometrie, zit in ons Gods-Bewustzijn en spreken wij met Gods woord. We zijn zelf verantwoordelijk voor ons zelf. Deze INNER Evolutie was nodig, worden wij van binnen IMMUUN beschermd met de heilige waarheid Geometrie. Wij zijn op Aarde geboren, zijn OP de 10 Kosmische LICHT Dimensies gecreëerd en hebben een Kosmische Blauwdruk.

Ons spirituele 10delig Zielenhart-Bewustzijn hebben we gekregen van onze Schepper, alles zit nog IN ons en is beschermd met de heilige waarheid Geometrie. VERLICHT zijn betekent, VRIJ zijn van karma. Iedereen heeft een schakel met het Universele LICHT en geloof in je eigen INNER LICHT zit in je zielenhart. Met ons spirituele Zielenhart en onze Hoge Zelf-Bewustzijn komen wij te WETEN wie we zijn. Universele platonische onvoorwaardelijke LIEFDE komen van ons Zielenhart.

Geloof weer IN je eigen INNER LICHT het geeft je inner kracht en vrijwaard je van ziektes en VERLICHT je van KARMA. Indigos zijn Overzielen, ze hebben het zwaar gehad, ze begrepen niet dat boosheid van die negatieve AURA kwam. Indigos hebben hun familie karma gereinigd, ouders en groot ouders konden dit niet zelf en daarom ‘’moesten’’ de ’indigos’ Overzielen met een hoger bewustzijn OP Aarde helpen. Vele wilde niet meer leven, het werd hun te zwaar, of ze werden verslaafd aan drank en pillen, weet dat een spiritueel PARDON reinigt al onze PSYCHES.

Indigos hadden ook verlatingsangsten, omdat ze hun spirituele familie misten. Spirituele families komen weer samen, ons Zielenhart DNA herinneringen zijn vrij. Gebruik je eigen spirituele SQ VERSTAND + 10 Lichtzintuigen, zit al IN iedereen. Wordt bewuster, dan gaan wij BEGRIJPEN = WETEN dat we al natuurlijke spirituele Divine Kristal ‘’Overziel’’ Lichtwezens zijn. Overziel-Bewustzijn activeert als we die IN ons hebben. De gehele SCHEPPING wordt EEN, want wij worden weer EEN met AL ER IS energetische LICHT KRACHT. Iedereen zijn KRISTAL Bewustzijn activeert, krijgen wij ons geboorterecht terug zijn wij energetisch spiritueel IMMUUN beschermd met deze heilig waarheid Geometrie.

Ons eigen Hoge Zelf-Bewustzijn wordt actief, maar geloof en vertrouw erin dan activeert ons 10delig DNA waarheid systeem. Als ons Eenheid-Bewustzijn activeert, krijgt de Aarde haar EENHEID terug. Ons helder weten, helder horen, helder zien, helder voelen, helder ruiken en heldere visies zijn een deel van onze spirituele 10 licht zintuigen. De ‘’Indigos’’ Overzielen zijn VRIJ van die negatieve AURA = KARMA en iedereen wordt bewust van zijn eigen INNER spirituele Zielenhart-Bewustzijn.

Bijna iedereen heeft symptomen gevoeld en hebben ook meegeleden. Kom in balans en dan is de overgang niet zo groot, we mogen mee voelen, maar niet mee lijden. Wij gaan NU door een innerlijke EVOLUTIE proces die wij als Mens nodig hebben. Onze LICHT MOTOR herstart zit in ons Zielenhart en onze biologische natuurlijke KLOK en onze BREIN VERLICHT dan worden wij gezonder en gelukkiger.

Onze DNA is begonnen op de 10 LICHT Dimensies van de KOSMOS. Ons spirituele GEWETEN komt terug dan WETEN wij het verschil; duisternis = geestelijke = spirituele onwetendheid, maakt ons ziek, ons WETEN komt van binnen. Ons INNER spiritueel LICHT lichaam wordt actief en onze Kundalini adrenaline energie wordt actief en heelt ons aardse fysieke lichaam. Begrijp we hebben onze GEEST (Latijn Spirit) nodig = ons INNER LICHT = onze levensenergie zit al IN ons eigen Zielenhart.

Deze spirituele inner ’10delig bewustzijns cyclisch’ was nodig, voor een energetische immuniteit, zodat de mensheid gezond kan blijven leven op dit Aards ‘’paradijs’’. Dit IS een inner spirituele ‘’geboorte’’ de Mensheid is VRIJ van een negatieve Karma. De Aarde is speciaal voor de Mensheid gecreëerd en als de Aards terug is in haar 5de Licht Dimensie, kunnen wij met ons eigen Kosmische Blauwdruk leven OP Aarde zonder dood te gaan. Omdat de Aarde zich verbindt met haar Universele Blauwdruk en wij onze Kosmisch Blauwdruk hebben komt er EENHEID met de 10 Kosmische Licht Dimensies. We gaan anders denken = WETEN wat de spirituele waarheid is.

http://www.spiritualwisdom.nl/#INDIGOS

Categories: Spiritualiteit

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Twitter

Search Site